• 1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - De eigenaar: de eigenaar van de website;
  - Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - De content: alle in de website aanwezige inhoud.
 • 2 Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • 3 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • 4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 • 5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • 6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht.
 • Slijterij-Wijnhandel Sanne-Paul benting behoudt alle rechten voor.

Openingstijden:

Gewijzigde openingstijden.
Wij zijn momenteel beperkt geopend.

Momenteel alleen open op:
Vrijdagmiddag van 10.00 tot 18.00 uur.
Zaterdagmiddag van 10.00 tot 17.00 uur.

Whisky informatie